De har väntat i två år

Bild: Ingrid Flygare

Statistik 1: Jag är/har varit god man för sju ensamkommande, en tjej och sex killar. Fyra har fått permanent uppehållstillstånd, två väntar fortfarande på beslut, en fick avslag på grund av bristande skäl/ålder. Han har överklagat. Endast en har uppmanats att genomgå medicinsk åldersbedömning. Han tvekade inte eftersom han visste att den ålder han hade uppgivit var korrekt.

Självklart att jag upplevt väldigt mycket i handhavandet med de ensamkommande, i kontakter med myndigheter, familjehem med mera. Det är verkligen komplicerat. Nu hoppas jag att mina två som väntar får positiva beslut, men det får de med all säkerhet eftersom de är väldigt unga. Det är de kring 18 som står på ett isflak.

Statistik 2: Av mina sju ensamkommande har ingen varit inblandad i brott, ingen dricker alkohol eller använder andra droger. En smygröker. Två praktiserar islam. De har inte ställt till med något skit överhuvudtaget, de sköter sig exemplariskt. I genomsnitt har de väntat på sitt asylbeslut i två år. Under den tiden har de gått i skolan och lärt sig utmärkt svenska, de har i genomsnitt bytt boende en gång. Alla längtar efter mamma och några har kontakt med sina föräldrar. Men de får inte ta hit dem, det står i beslutet. Två vet inte om de ska stanna här när familjen inte får komma. Alla sju har kämpat med sig själva, med sömnen, oron, längtan. De ringer ofta och vill att jag ska hjälpa dem med något. Integration tar lång tid och extremt mycket energi.

Text: Eva Susso
Bild: Ingrid Flygare

*

Detta inlägg är en del av kampanjen #låtdeungastanna som drivs av rörelsen Vi står inte ut. Nätverket ILA består av barnboksillustratörer och -författare. Vi står bakom kravet på amnesti för ensamkommande barn och unga.